|
Register
วัดฉลอง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 13 October 2015 23:36

วัดฉลองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดไชยธาราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ตโดยวัดแห่งนี้มีประวัติทางพระพุทธศาสนาว่าจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหารประเทศศรีลังกาได้มอบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเดิมเคยอยู่ในเจดีย์ของเมืองอนุราชปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมของศรีลังกาให้แก่วัดไชยธาราม ในปัจจุบันนั้นวัดฉลองแห่งนี้เป็นที่เลื่องชื่อลือนามในเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งคุณงามความที่ของหลวงพ่อแช่มซึ่งในครั้งสมัยที่มีการต่อสู้กับพวกคนจีนที่ก่อการกบฏหรือว่าอั้งยี่นั้นท่านได้ให้ความช่วยเหลือเป็นที่พึ่งพิงแก่ชาวบ้านและได้มอบผ้าปประเจียดสีขาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้จนต่อมาได้รับชัยชนะในที่สุด ซึ่งต่อมาในภายหลังได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์จากพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชการที่ 5เป็นพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวภูเก็ต.

Last Updated on Tuesday, 13 October 2015 23:53